Curs pentru arbitri Păsări de Curte – Seminarul I

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR
DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI DE
RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA Breaza, Prahova, România

SECȚIA PĂSĂRI DE CURTE
CORPUL DE ARBITRI PĂSĂRI DE CURTE (CAPC)

Curs arbitri păsări de curte

Seminarul I
Stimați cursanți, arbitri de păsări și crescători de păsări vă prezentăm programul primului seminar de instruire pentru școlarizarea de noi arbitri de păsări din anul 2018. Pot participa alături de cursanții înscriși și arbitri de păsări și crescătorii dornici de informații despre creșeterea raselor Brahma și Cochinchina.
Prezentarea seminarului va fi susținută de dl Peter Zuffa din Slovacia – președintele Comisiei de standardizare păsări pentru Europa de Est din cadrul Asociației Europene de Avicultura și cunicultura ( Entente Europeenne).

Program :
Sâmbătă – 3.02.2018
9.30-10.30 prezentarea standardului rasei Cochinchina
10.30-11.30 prezentarea standardului rasei Brahma
11.30-12.00 inițierea cursului de arbitraj (prezentare program și înscriere)
12.00-13.00 pauză de masă
13.00-14.00 Criterii de arbitraj ale EE
14.00-15.00 defectele grave ale păsărilor de curte
15.00-16.00 discuții libere
Duminică – 4.02.2018
Deplasări la crescătorii de păsări din zona Aradului – discuții practice.
Locația primului seminar este municipiul Arad,
Hotel President, Calea Timisorii nr.164, Arad, Romania 310229
Tel. hotel +40-257-278804, https://hotel-president.ro/ro

FACPCAMRPR,
președinte Alin Sever Deteșan
Secția Păsări de Curte,
  președinte Marius Vișan

ordinea de zi sedinta instruire arbitri pasari Arad 3 februarie 2018

formular inscriere curs arbitru 2018

Curs de arbitri pasari

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI

DE CURTE ŞI ANIMALE MICI IN  RASĂ PURĂ  DIN ROMÂNIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARBITRI

SECȚIA PĂSĂRI DE CURTE

 

.                                                             COMUNICAT,

.                   Stimaţi colegi,

Federaţia Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România  vă aduce la cunoștiință începerea unui nou curs de pregătire de arbitri pentru păsări de curte (găini, gâște, rațe, curci și păsări ornamentale sălbatice).

Acest curs aprofundat se dorește a fi susținut de arbitri europeni EE, cadre universitare specializate în avicultură și arbitri naționali de păsări de rasă din cadrul CNA al FACPCAMRPR.

Cursul va fi structurat pe 3 secțiuni :

  1. Studiu individual – online

Cursantii vor primi prin e-mail cursuri și materiale informative periodice după înscrierea la curs, etapa bazându-se pe pregatirea teoretică individuală din urmatoarea bibliografie:

  • Standardul european – ediţia 2008, actualizat 2010, 2012 și 2014 ( până la apariția noului standard european)
  • Creşterea păsărilor de expoziţie – prof. dr. Bălăşescu M., ed. Casa Fermierului, 1998,
  • Tratat de avicultură, vol I, II, III – coord. prof. acad. dr. Vacaru-Opriş I., ed. Ceres, 2007.
  • Literatură străină de specialitate despre creșterea și aprecierea păsărilor pentru expoziție.
  1. Seminarii de pregătire teoretică și practică

Pregătirea teoretică a cursanţilor cu lectori universitari de specialitate, arbitri europeni din cadrul Entente Europeenne cu implicarea directă a dlui Peter Zuffa și arbitri naționali. Vor fi șase seminarii teoretice, grupate câte trei în anul 2018 și trei în anul 2019. Locațiile de desfășurare a seminariilor vor fi stabilite în diferite locații din țară.

  1. Pregătire practică aplicată

Instruirea practică aplicată constă în jurizarea în expoziții locale, regionale sau naționale împreună cu un arbitru național de păsări de rasă. Acestea vor fi stabilite la începutul sezonului expozițional ținând cont de diversitatea de păsări  și de criteriile geografice ale cursanților. Fiecare cursant va trebui să fie prezent în minim trei expoziții pe an și va fi evaluat și va primi o notă din partea arbitrului coordonator delegat de către FACPCAMRPR.

Condiíi de participare:

Pot participa la cursul de pregătire crescători de păsări care au vechime de minim un an în creșterea păsărilor de rasă și care vor avea recomandarea din partea președintelui de asociație membră a FACPCAMRPR.

Cursanții vor completa cererea de inscriere și o vor trimite on-line sau o vor prezenta la înscriere, cu viza președintelui de asociție unde este membru.

Cursanții își vor prezenta un curriculum vitae,  o copie după actul de identitate și dovada plății primei rate..

Cursantii vor primi la înscriere un carnet în care vor fi vizate instruirile la care a participat. Fiecare cursant trebuie să participe la minim cinci seminarii de instruire pe perioada celor doi ani de școlarizare, iar la sfârșitul fiecărei instruiri se va susține un test grilă din materia prezentată.

Durata de școlarizare  a acestui curs de arbitri pentru păsări de rasă  este de 2 ani.

Înscrierile se fac in perioada 15 ianuarie – 3 februarie 2018 prin completarea cererii de înscriere, iar costul cursului pentru fiecare cursant este de 700 lei, care se vor achita în două rate, prima rată în valoare de 350 lei se va achita până la înscriere (până în data de 3 februarie 2018), urmand ca a doua rată să se achite până la data primei instuiri organizate în anul  2019.

Contravaloarea cursului se va achita in contul federatiei deschis la BCR Sucursala Breaza, IBAN: RO81RNCB0207085768120001. Cheltuielile de cazare, transport și masă revin în sarcina fiecărui cursant.

 

La absolvirea cursului candidații vor susține un examen teoretic constand intr-un test grilă și un examen practic. Examenul teoretic va consta în test grilă, numărul întrebărilor va fi în funcție de numărul de grupe de păsări pentru care se dorește să se obțină calificarea, iar examenul practic va fi organizat în cadrul expoziției naționale sau a unei expoziții cu efective, rase și varietăți de rase importante și diversificate. Pentru promovarea cursului, cursantul trebuie sa obţină minim media 7 atât la proba practică cât şi la cea teoretică.

În urma promovării cursului de arbitru, se eliberează certificat de absolvire şi legitimaţie de arbitru de club/asociaţie, în funcţie de categoria promovată: arbitru pentru o rasă, arbitru pentru o grupă de rase, arbitru pentru mai multe grupe de rase, arbitru pentu palmipede sau pentru  păsări ornamentale sălbatice ( altele decât găni – fazani, potarnichi, prepelițe, etc).

 

Programul fiecărui curs și locația va fi anunțat fiecărui cursant cu minim șase săptămâni înainte de fiecare instruire pe adresa de email folosită în cererea de  înscriere. Primul seminar va fi rganizat în 3-4 februarie 2018, iar următoarele vor fi organizate, estimativ, în iunie 2018, octombrie 2018,  februarie 2019, iunie 2019 și octombrie 2019.

Informații suplimentare puteți afla de la persoanele de contact de mai jos sau la adresa  www.bankiwa.ro. Corespondența se va trimite către adresa de email: contact@bankiwa.ro .

Persoane de contact:  Visan Marius –   tel. 0744705867

.                                      Avram Cristian- tel. 0744704039

.                                                                                                                                                                                     FACPCAMRP Romania

.                                                                                                Preşedinte, Alin Sever DETEŞAN

 

Comunicat curs arbitri FACPCAMRPR 2018

Instruire arbitri de iepuri 2017

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR
DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI DE
RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA Breaza, Prahova, România)

Comunicat,
Corpul de arbitri de iepuri de rasă (CAIR) împreună cu secția de Iepuri din cadrul Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România, organiezează seminar de instruire pentru arbitri de iepuri de rasă în data de 16-17 septembrie 2017 în localitatea Turda, județul Cluj.
Seminarul va fi susținut de către președintele comisiei de standardizare a Entente Europeenne domnul Rainer Retschitzegger .
Inscrierile se pot face până în data de 3 septembrie 2017 la persoanele de contact: Lucian SAS , președintele Corpului de arbitri de iepuri– 0752141713 sau la Daniel Brânzei, președintele Secției de Iepuri – 0752076327.
Taxa de participare la seminar este de 150 lei pentru arbitri care sunt membri ai asociațiilor cu cotizația la zi către FACPCAMRP România și de 250 lei pentru alți participanți (arbitri de iepuri din alte entități sau membri crescători) și se achită în contul Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România, RO81 RNCB 0207 0857 6812 0001 deschis la BCR Breaza, cu transmiterea confirmării plății la adresa de email: branzei.daniel@yahoo.com sau alte mijloace de comunicare.
Informații privind locația, cazarea și masa vor fi publicate după data de
3 septembrie 2017.
Corpul de arbitri de iepuri de rasă
Secția Iepuri de rasă

 

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR
DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI DE
RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA
Breaza, Prahova, România
Programul seminarului:
Sâmbătă 16,09,2017- între orele 8,30-18,00 – cu pauze de cafea și pauză de prânz.
Primirea participanților 8,30-9,00
– Aspecte tehnice privind metodologia de arbitrare a iepurelui de rasă într-o expozitie;
– Prezentarea defectelor ușoare la rasele de iepuri;
– Prezentarea defectelor eliminatorii de la jurizare la rasele de iepuri;
– Aprecierea și depunctarea defectelor la iepuri;
– Prezentarea noilor informații de instruirea europeana din martie 2017 din Austria;
– Prezentarea unor demonstrații de arbitraj la următoarele rase de iepuri (alese în funcție de ponderea lor în expozițiile din Romania):
#Urias german gri
#Urias german alb
#Urias german pestriț
#Marele berbec german
#Berbec german cu manta
#Neozeelandez alb
#Vienez albastru, gri-albastrui, alb
Duminică 17,09,2017 – între 9,00- 10,45
-continuarea prezentărilor de rase de iepuri:
#Pestriț englez – negru, albastru, thuringian
#Rex dalmațian
#Californian
Duminică 17,09,2017 – între 11,15- 13,00
-Acordarea titlului de arbitru național arbitrilor care îndeplinesc condițiile de calificare conform Regulamentului Corpului de Arbitri de Iepuri în urma jurizărilor în perioada 2013-2016.
Dovada efectuarii arbitrajelor se face prin prezentarea Corpului de arbitri a rapoartelor de
arbitraj sau vizele din Legitimația de arbitru de la expozițiile jurizate.
– Discuții, propuneri și complectari ale Regulamentului de organizare al Corpului de arbitri de iepuri al FACPCAMRPR
– Analiza arbitrajului de la Expoziția Națională ROMEXPO București 2016
– Pregătirea Expoziției Naționale ROMEXPO București 2017 privind activitatea Corpului de arbitri de iepuri de rasă
– Concluzii

Anunt instuire arbitri de iepuri Turda 2017

COMENZI INELE GENEALOGICE 2018

Stimati colegi,

va aducem la cunostinta ca termenul de centralizare a inelelor genealogice pentru anul 2018 este de 10 septembrie 2017.

Listele cu solicitarile pe dimensiuni se trimit la adresa de email a presedintelui sectiei de pasari Marius Visan: marius_vsn@yahoo.com, iar contravaloarea inelelor se depune in contul Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România, RO81 RNCB 0207 0857 6812 0001 deschis la BCR Breaza, cu transmiterea confirmării plății la adresa de email : contact@bankiwa.ro.

Pretul inelului este de 0.80lei pentru Ø14-27, si 0.70lei pentru Ø2.5-13. Mentionam ca inelele au inscriptionate sigla EE si sunt conforme cu solicitarile Entente Europeenne.

Tel.pt informatii suplimentare: 0744705867 dl. Marius Visan

Tatuarea iepurilor FACPCAMRP Romania 2017

 

images

Exemplificare:
Urechea dreapta: RO.01.

Urechea stanga:   1.7.01.

Unde avem:

URECHEA DREAPTA

RO – Romania,

1 – indicativ de asociatie (in ordinea inscrierii),

URECHEA STINGA

1 –      – indicativul lunii in care s-au nascut puii, (de la 1 la 12 reprezinta lunile anului)

7 –      -indicativul anului in care s-au nascut puii, (7 pt 2017)

NB.-data nasterii este obligatoriu sa fie  tatuata in urechea stanga.

01 – numarul de ordine al puilor nascuti intr-un an pentru fiecare rasa in parte (de la 1 la 1000 – conform Registrului Genealogic Cunicol al Asociatiei, in ordinea cronologica a tatuarii cuiburilor si intotdeaunase tatueaza  initial masculii si apoi femelele).