Adeziune – F.A.C.P.C.A.M.R.P.R.

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE
ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA –FACPCAMRPR
Str. Republicii, nr. 63, Breaza, Prahova, 105400
bankiwa2008@yahoo.com, web: www.bankiwa.ro
Nr. ……../……………………
Asociaţia………………………………………………….
……………………………………………………………….
Nr. ……………/……………………………….
Se aprobă,
Preşedinte FACPCAMRPR
……………………………………..
Cerere de adeziune,
Către Consiliul Director al FACPCAMRPR
Asociația …………………………………………………………………………………………..
cu sediul în localitatea ………………………………………., str. ………………………………………………., nr. ……. bl. ….. sc. ….. ap. ….. judeţul ………………………………………….., cod poştal ……………… telefon …………………………………… e-mail: …………………………………………………………. pagină web: ………………………………………………………….., cu Certificatul de identificare fiscală nr. ………………………………… din ………………………, înscrisă Registrul Asociațiilor și Fundațiilor prin Hotărârea judecătorească numărul ………………………………………. din ………………………………, emisă de Judecătoria ……………………………………………., reprezentată legal prin domnul ………………………………………………………………….. având funcţia de Preşedinte solicităm afilierea la FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA (FACPCAMRPR) cu sediul în localitatea Breaza, str.Republicii, nr. 63, judeţul Prahova.
La prezenta cerere de afiliere vă ataşăm următoarele înscrisuri doveditoare:
1. Actul constitutiv şi statutul asociaţiei ( copii);
2. Copie dupa hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a
personalităţii juridice;
3. Copie certificat de înregistrare fiscală,
4. Componenţa nominală a organelor de conducere ale asociatiei (original);
5. Tabelul nominal cu specimenele de semnătură în original ale membrilor
asociaţiei/clubului și adresele de e-mail;
6. Tabelul nominal cu arbitri legitimaţi din cadrul asociaţiei (original);
7.Dovada achitării cotizaţiei pe anul în curs în cuantumul hotărât de Adunarea generala a FACPCAMRP Romania, în contul bancar: RO81 RNCB 0207 0857 6812 0001 la banca: BCR Breaza, Prahova.
Vă rugăm să ne aprobaţi prezenta cerere de afiliere, obligându-ne astfel să respectăm Statutul, Regulamentele, Normele şi Hotărârile FACPCAMRP România.
Preşedinte Asociaţie
Data:……………………….. L.S………………………..
Ştampila

cerere-adeziune-federatie-2017

Lasă un răspuns

Trebuie să fi autentificat pentru a comentariu.