Archive for octombrie 2016

Expozitia Nationala Bucuresti 2016

afis-romexpo4

Descarca Afisul Expozitiei Nationale 2016

Federația Asociațiilor Crescătorilor de Păsări de

Curte și Animale Mici în Rasă Pură din România

Breaza, str. Republicii, nr. 63, Prahova

www.bankiwa.ro, bankiwa2008@yahoo.com

 

Invitație,

         Federația Asociațiilor Crescătorilor de Păsări de Curte și Animale Mici în Rasă Pură din România organizează împreună cu Federația Asociațiilor Columbofile de Agrement și Sport din România -Expoziția Națională a României

eveniment care se va desfășura  în municipiul București în Centrul expozițional ROMEXPO, Pavilioanele C4 – C5, din Bulevardul Mărășești, nr. 65-67, sector 1, în perioada 7-11 decembrie 2016.

Programul de  desfăşurare al Expoziţiei Naţionale:

 • 07-Decembrie- 2016- orele 1200– 2000 – Primirea Exponatelor
 • 08-Decembrie- 2016- orele 800– 2000 – Arbitrarea Exponatelor
 • 09-Decembrie- 2016 – ora 1000 – Deschiderea Expozitiei
 • 09-Decembrie- 2016 – orele 1000– 1900 – Vizitarea Expoziţiei
 • 10-Decembrie- 2016 – orele 1000– 1900 – Vizitarea Expoziţiei
 • 10-Decembrie- 2016 – orele 1900 – Banchetul evenimentului
 • 11-Decembrie- 2016 – orele 1000– 1600 – Vizitarea Expoziţiei
 • 11-Decembrie- 2016 – ora 1600 -Închiderea Expozitiei şi ridicarea exponatelor

 

Expoziţia Naţională de porumbei, păsări de curte, păsări exotice şi animale mici de rasă Bucureşti 2016, cuprinde următoarele evenimente:

 • Expoziţia Naţională de porumbei de agrement şi sport- a FACAS România, ediţia a-XXIX-a,
 • Expoziţia Naţională de păsări de curte, porumbei, iepuri, păsări exotice şi cavia – a FACPCAMRP România, ediţia a –VII –a,
 • Expoziţia Asociaţiei Crescătorilor de Porumbei Jucători de Galaţi din România, ediţia a – V-a,
 • Expoziţia Clubului Naţional de Porumbei Jucători de Ardeal, ediţia a- IV-a,
 • Expoziţia Asociaţiei Columbofilă STARGEC Club – porumbei din rase din zonele Moldovei, Bucovinei şi Basarabiei, ediţia a – IV-a,
 • Expoziţia Clubului Crescătorilor de Porumbei Pescăruşi Orientali a-III-a,
 • Expoziţia Clubului Brahma – Cochin România, ediţia a – II-a,
 • Expoziţia Clubului de Uriaş Pestriţ din România, ediţia a – II-a,

Se vor juriza doar găinile și porumbeii inelați corespunzător, cu inele închise, care nu se pot scoate de pe picior și iepurii tatuați, iar păsările exotice, canarii,  păsările acvatice și ornamentale şi cavia vor putea fi expuse și fără inele sau tatuaj. Vârsta maximă a exponatelor prezentate în expoziţie este 5 ani.

Aspecte organizatorice şi condiţii de participare:

Colectivul de coordonare al expoziţiei – din partea FACPCAMRPR:

Tabelele nominale de înscriere centralizate conform machetelor atasate se vor trimite pe e-mail la adresa: bankiwa2008@yahoo.com până în data de 06.11.2016.

Taxa de boxă este de 10 lei/animal.

Contravaloarea catalogului expoziţiei nationale este de 25 lei, iar achiziţionarea acestuia este obligatorie pentru toţi expozanţii. Fiecare expozant va achiziţiona doar un singur catalog indiferent de numărul de exponate prezentate. Acestea se vor achiziţiona grupat prin asociaţiile/cluburile prin care participă la expoziţie, conform listelor de înscriere şi se vor înmâna delegaţilor în ziua deschiderii expoziţiei. Catalogul va cuprinde punctajele acordate tuturor exponatelor, inserarea titlurilor de Campion National, seriile inelelor matricole ale campionilor sau tatuajele.

Contravaloarea taxelor de boxe şi cataloage se vor vira în contul Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România, CF. 21355006, deschis la  Banca Comercială Română din Breaza, judeţul Prahova, cu numărul de cont RO81RNCB0207085768120001 până în data de 06.11.2016. Dovada plăţii se va transmite  scanată, odată cu tabelele de înscriere la adresa bankiwa2008@yahoo.com. Asociaţiile care vor expune păsări şi iepuri de rasă vor trimite tabelele la adresa de mai sus, iar pentru cei care vor expune şi porumbei vom transmite noi tabelele către colegii care se ocupă de centralizarea listelor de porumbei, iar plata tuturor boxelor se poate face în contul menţionat.

Expozanţii care doresc să vândă animale şi păsări din expoziţie vor preciza preţul acestora în listele de înscriere, urmând ca la acestea organizatorul să adăuge un comision de 10%, iar în catalog va fi înscris preţul final de vânzare. Vânzarea se va face de către organizatori, iar sumele încasate se vor deconta la finalul expoziţiei către delegaţii fiecărei asociaţii de la care s-au vândut exponate.

Fiecare Asociaţie care expune minim 100 de exemplare va beneficia de cazare gratuită din partea Federaţiei pe perioada expoziţiei (4 nopţi ).

Masa festivă va avea loc, sâmbătă ora 19,00 la Restaurantul MC MONIS, situat în imediata vecinătate a Pavilionului Romexpo, iar preţul acesteia este de 100 lei.

Păsările de colivie şi cobaii se expun individual sau în perchi, în funcţie de spaţiu şi cuşti. Organizatorii îşi arogă dreptul de a face unele modificări în acest sens, lucru care va fi adus la cunoştinţa participantilor după centralizarea datelor cu efectivele expuse în Expoziţia Naţională.

Arbitri  vor beneficia de cazare pentru două  nopţi (07-08.12.2016)  şi masă (07.12.2016-cină, 08.12.2016-trei mese, 09.12.2016-mic dejun).

Vor juriza alături de arbitri Corpului Naţional de Arbitri pentru păsări şi iepuri şi arbitri străini, doi la păsări şi şase la porumbei. Nominalizarea arbitrilor se face de către Preşedinţii corpului de arbitri pe secţii împreună cu conducerea Federaţiei.

În vederea unei bune organizări a expoziţiei avem rugămintea către conducerile asociaţiilor de a colabora şi de a răspunde ferm solicitărilor organizatorilor.

În acest sens primele măsuri ce trebuie luate la nivel de asociaţie sunt :

 • Confirmarea participării la expoziţie prin întocmirea şi transmiterea formularelor de înscriere conform modelelor ataşate, centralizat pe asociaţii şi pe specii  – pînă la data de 06.11.2016.
 • Desemnarea unei persoane de contact din cadrul fiecărei asociaţii prin care se vor purta schimburile de informaţii.
 • Desemnarea delegatului fiecărei asociaţii şi transmiterea datelor acestuia organizatorilor până la data de 06.11.2016.
 • Transmiterea către organizatori a tabelului nominal cu participanţii fiecărei asociaţii – folosind tabelele anexate, până la data de 06.11.2016 .
 • Fiecare asociaţie va transmite până la data de 20.11.2016 necesarul de locuri de cazare pentru membrii săi, în vederea sprijinirii lor cu oferte de cazare grupate în zona expoziţiei, precum şi numărul de participanţi la masa festivă .

La intrarea în sala de expoziţie delegaţii vor avea asupra lor :

Delegaţia de reprezentare a asociaţiei.

Centralizatorul cu exponatele înscrise în expoziţie cu numărul de inel la păsări şi tatuajul la iepuri.

Certificatele sanitar veterinare de sănătate  şi de  transport vor fi prezentate la predarea păsărilor şi animalelor în expoziţie.

Este recomnadat ca fiecare asociaţie să-şi prezinte un banner propriu de prezentare al asociaţiei.

    PREMII ŞI TITLURI ACORDATE ÎN EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ

Campion NATIONAL – Colecţie

Acest titlu se acordă după cum urmează :

Colecţia  care însumează cel mai mare punctaj va primi titlul de campion naţional colecţie, cu condiţia să fie cel puţin 3 colecţii din aceaşi rasă şi/sau varietate şi să obţină cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 376 puncte.

În caz de egalitate de puncte între colecții departajarea se face în ordine cronologic astel:

 1. Colecția cu cele mai multe exemplare identificate cu indicativ RO (inele sau tatuaj ) are prioritate în acordarea titlului făță de inelele străine.

Aceleeași reguli se aplică și la iepuri cu mențiunea folosirii tatuajelor conform Regulamentului de tatuare adoptat de Federație, în detrimentul altor tipuri de tatuaje stăine.

 1. Colecţia cu exemplarele cu punctajele mai mari. Ex.- colecția cu cele mai multe note superioare are prioritate. Astfel colecția cu 96-96-94-93 puncte câștigă în fața colecției 96-95-95-93 puncte, având punctaje individuale de 96 mai multe.
 2. Colecţia cu mai multe exemplare tinere – daca punctajele sunt perfect egale și la individual atunci câștigătoare este colecția cu cele mai multe exponate tinere din cadrul colecției.
 3. Colecţia cu mai multe exemplare de sex masculin – colecția cu mai mulți masculi are prioritate față de colecția cu mai multe femele.

La varietăţile de culoare unde sunt îndeplinite condiţiile (cel puţin 3 colecţii), se poate atribui un campion naţional pentru fiecare varietate de culoare.

Dacă nu se pot organiza cel puţin 3 colecţii dintr-o rasă sau varietate, exemplarele vor concura pentru obţinerea titlului de campion național la individual.

Dacă un exponat dintr-o colecție este descalificat atunci colecția respectivă nu ma poate fi câştigătoare.

Dacă există mai mult de trei colecţii la două sau mai multe varietăţi de rasă se poate acorda titlu de Campion național Grup colectie var.-XXX.

La peste zece colecţii pe o varietate de rasă se poate acorda titlul de Vice-campion colectie sau Locul II, iar la peste douăzeci de colecţii pe varietate, se poate acorda Locul III.

Campion NAŢIONAL – Individual

Acest titlu se acordă astfel :

Este necesar ca exponatul declarat CAMPION NAŢIONAL să obţină cel putin 95 de puncte, respectiv calificativul FOARTE BUN.

Pentru cel puţin 10 exemplare expuse din aceeasi rasă, se poate desemna un titlu de campion naţional indiferent de sex.

În ceea ce priveşte varietăţile de culoare, în aceleaşi condiţii ( pentru minim 10 exemplare din aceeaşi rasă şi varietate de culoare) se poate atribui titlul de campion naţional pentru fiecare varietate de culoare .

Dacă sunt expuse peste 20 exemplare din aceeaşi rasă, se poate acorda un titlu de campion național la masculi si un titlu de campion național la femele .

În ceea ce priveşte varietăţile de culoare, în aceleaşi condiţii ( peste 20 exemplare din aceeaşi rasă şi varietate de culoare), se poate atribui un titlu de campion național la masculi si un titlu de campion național la femele pentru fiecare varietate de culoare în parte.

Atunci când avem mai multe varietăți de culoare, dar la niciuna din culori nu avem minim 10 exponate expuse, se pot cumula la jurizare toate exemplarele acestor varietati și se va acorda un titlu de Campion national pe Rasă ( dacă sunt incluse toate varietățile dintr-o rasă în jurizarea respectivă), sau eventual pe Grup de varietăți de rasă ( atunci când în cadrul rasei a fost deja acordat unul sau mai multe titluri la unele varietăți de culoare, iar grupul este format din restul varietăților din rasa respectivă), respectiv două dacă sunt peste douăzeci de exponate, pe sexe, în funcție de numărul de exponate prezentate în expoziție.

În concluzie, la o rasă putem avea următoarele categorii de campioni:

 • 1 campion (M/F) – dacă sunt minim 10 exponate din una sau mai multe varietăți de culoare,
 • 2 campioni (M si F) – daca sunt minim 20 de exponate din una sau mai multe varietăți de culoare,
 • Câte unul sau doi campioni pentru toate varietățile de rasă unde se îndeplinesc condițiile de acordare,
 • Campion național pe Grup de var. de rasă pentru restul de exponate din varietățile unde nu s-au acordat alte titluri de campion, respectând punctajul și numărul de exponate.

La varietățile de rasă unde sunt expuse mai multe exponate se pot atribui până la șase premii astfel:

 • La peste 30 exponate de același sex se acordă suplimentar şi Locul II , iar la peste 50 de exponate  de acorda și Locul III.

Această premiere se acordă pe sexe în parte, atât la mascul cât și la femelă, respectiv cocoș și găină. Astfel la peste 100 exponate dintr-o varietate de rasă (50 masculi și 60 femele) se vor desemna șase câștigători, câte doi pentru fiecare loc, departajarea făcând-o arbitrul în funcție de valoarea exponatelor.

 

În situația în care există două exponate cu același punctaj, iar arbitrul care este suveran în hotărârile luate, nu a facut o departajare concretă între ele, atunci jurizarea se face astfel:

 1. Câștigă exponatul cu inel sau tatuaj cu indicativ RO în detrimentul păsării cu inel străin sau iepurelui cu alt tip de tatuaj.
 2. Exponatul mai tânăr are avantaj în detrimentul celei mai în vârstă (la iepuri, diferenţierea se face ţinând cont de anul naşterii şi nu de luna tatuată în ureche).
 3. La punctaje egale între sexe masculul are prioritate în fața femelei -importanța masculului/cocoșului este mai mare în cadrul dezvoltării speciei față de o femelă/găină.

Pot exista situaţii în care două exponate să fie de valoare foarte apropiată, să primească acelaşi punctaj, dar arbitrul declare câştigător doar un singur exponat.

Câştigătorii vor primi o cupă pe care va fi inscripţionat „ CAMPION NATIONAL – ROMANIA 2016, atât la individual cât și la colecții, şi o diplomă pe care se va specifica data şi locul expoziţiei naţionale, numele expozantului, rasa, varietatea de culoare, sexul şi numărul de identificare al exponatului caştigător. Diploma va fi in format A4.

TROFEUL PHOENIX se acordă asociaţiei care cumulează cei mai multe titluri de campioni naţionali doar pentru expozanții înscrişi prin FACPCAMRP România. Nu se iau în considerare şi titlurile de locul II şi locul III, acestea vor putea fi socotite doar în caz de egalitate la titluri între două asociaţii.

Se stabileşte un clasament pe asociaţii, în funcţie de numărul de titluri de campioni câștigate în Expoziția Națională Bucureşti 2016 la toate secțiile, iar Asociației câștigătoare i se înmânează cupa transmisibilă: TROFEUL PHOENIX.

Se stabilesc clasamente pe Asociații în funcție de numărul de campioni și se atribuie conform clasamentelor  Locurile 1,2,3,pentru secțiile: păsări de curte şi iepuri de rasă,  se vor acorda cupe pe care se v-a specifica „ Expozitia Natională Romania 2016 –Bucureşti, Secția xxxxxx “

Alte premii sau distincţii care pot fi oferite facultativ:

Medalie NAŢIONALĂ

Federaţia poate acorda medalii pentru toate secţiunile unde numărul exponatelor este de peste 300 exemplare. Atribuirea se face de către Colegiul de arbitri împreună cu Comitetul Director al Federaţiei.

Se acorda o singură medalie pentru o rasă sau grup de rase, în proporţie de o medalie la 300 exponate pentru exemplare cu punctaje deosebite, dar care nu au mai obţinut alte titluri de campion.

Premii SPECIALE

Premiile oferite de către autorităţi, Federaţie, societăţi comerciale sau persoane fizice se adaugă la alte premii. Ele sunt distribuite în mod egal pe secţiuni si rase .

Premiile speciale vor fi acordate de către comisia de arbitri împreună cu ofertantul.

Un exemplar expus nu trebuie să primeasca mai mult de un premiu special.

Diploma de participare

Fiecare expozant care nu a câştigat nici un titltu de campion va primi diplomă de participare.

Alte premii acordate în Expoziția Națională Bucureşti 2016 (în funcţie de numărul de exponate, dar cu punctaj minim de 95 puncte):

 • Cea mai frumoasă găină din expoziție,
 • Cea mai frumosă pasăre de origine românească – Gât Golaș de          Transilvania – din expoziție,
 • Cel mai frumos iepure din expoziție,
 • Cel mai frumos iepure de origine românească din expoziţie,
 • Cel mai frumos porumbel din expoziție (expus din partea FACPCAMRPR),
 • Cel mai frumos porumbel din expoziție de origine românească (idem),
 • Cea mai frumoasă pasăre ornamentală sau acvatică,
 • Cel mai frumos exponat din grupa Exotice (păsări de colivie și porcuşori de Guineea).

 

Orice informaţie suplimentară sau modificare  vă vor fi aduse la cunoştinţă în timp util, dar pentru  reuşita acestui eveniment ne bazăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră.

 

17.10.2016                                                     FACPCAMRP România,

Comitetul Director

 

 

Inscrieri Expozitia Nationala Bucuresti 2016 FACPCAMRP Romania

Invitatie Expozitia Nationala Bucuresti 2016