Archive for august 2016

Curs de arbitru de iepuri de rasa 2016

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR

DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI IN

RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA
Breaza, Prahova , România
COLEGIU DE ARBITRI

Nr. 16 din 29.07.2016

 COMUNICAT,

Federaţia Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România prin Colegiul National de Arbitri vă comunică că în perioada 1 septembrie 2016 – 1 martie 2017 organizează curs de arbitri de iepuri de rasă.

În urma promovării cursului de arbitri, se eliberează certificat de absolvire şi legitimaţie de arbitru de iepuri de club/asociaţie, pe baza carora vor putea juriza in expozitiile organizate in tara.

Cei care doresc să devină arbitri vor trebui să parcurgă următoarea bibliografie:

 • Standardul european, ediţia 2012,
 • Cărți despre Creşterea iepurilor de rasă,

Structura cursului de arbitru are următoarele etape:

 • 08.2016-31.08.2016 înscrierea candidatilor,
 • 09.2016-28.10.2016 pregătire teoretică individuală din bibliografia specificată,
 • 29-30 octombrie 2016 – Seminar teoretic si practic cu arbitri coordonatori al cursului,
 • 30 octombrie 2016 – examinarea teoretică a cursanţilor prin test grila,
 • în perioada noiembrie 2016 – martie 2017 cursanţii vor juriza in trei expozitii locale/ /zonale sub indrumarea arbitrilor delegati de Corpul de Arbitri de Iepuri de rasa (CAIR).

Dupa absolvirea examenului teoretic si efectuarea celor trei instruiri practice din expozitii cu arbitri desemnati de CAIR,  cursul se va finaliza prin examinarea practica intr-o expozitie desemnata de catre Corpul National de Arbitri, care va fi anuntata la momentul respectiv (la sfarsitul sezonului expozitional 2016-2017).

Pentru promovarea cursului şi dobândirea certificatului de arbitru de asociaţie/club cursantul trebuie sa obţină minim nota 7 atât la proba practică cât şi la cea teoretică.

Cei interesaţi vor completa o cerere de înscriere la curs vizată de președintele Asociaţiei unde este membru şi vor achita taxa de instruire în contul Federaţiei deschis la Banca Comercială Română din Breaza, Prahova, cu număr de cont RO81 RNCB 0207 0857 6812 0001 până în data de 10.09.2016.

După terminarea înscrierilor cursanții vor primi mapa de curs cu materiale necesare pentru dobândirea cunoștiințelor  necesare absolvirii cursului.

Condiţiile de înscriere la cursul de arbitru sunt următoarele:

 • candidatul să fie membru al unei Asociaţii membre a FACPCAMRP Romania ,
 • candidatul să fie membru crescator de iepuri de rasa în Asociaţie de minim doi ani, cu exceptia candidatilor din asociatiile nou afiliate la Federatie si sa nu fi avut abateri de nici o formă de la Regulamentele si statutul Asociaţiei, respectiv ale Federaţiei (FACPCAMRP Romania),
 • să completeze cererea de înscriere şi să fie vizată favorabil / recomandat de preşedintele Asociaţiei din care face parte, (modelul de pe bankiwa.ro)
 • să fie cu cotizaţia plătită la zi a Asociaţiei din care face parte si să se regăsească pe tabelul cu membrii asociati transmis catre Federatie.
 • să parcurgă meterialul bibliografic până la data susţinerii probei teoretice,
 • curriculum vitae (conform modelului de pe site, cât mai detaliat),
 • copie după cartea / buletinul de identitate,
 • două fotografii 3/4.
 • să achite taxa de instruire de 300 lei in contul Federației,
 • Cererea de inscriere, copia cartii de identitate si curriculum vitae trebuie trimise scanate pana la data de 31 .08.2016 pe adresa de e-mail: bankiwa2008@yahoo.com, iar plata se va putea face in intervalul 02.09-10.09.2016 dupa validarea inscrierilor. Dovada platii se transmite la aceeasi adresa de email de mai sus.
 • să transmită adresa de e-mail pentru a putea primi informaţii suplimentare teoretice de la Corpul de Arbitri de iepuri de rasa.

Cursul teoretic se va organiza in municipiul Turda, judetul Cluj, in data de 29.10.2016, intre orele 9.00-19.00, iar in data de 30.10.2016  intre orele 10.00-13.00 va avea loc testarea teoretica  prin test grila si prezentarea rezultatelor obtinute.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula cursul de arbitri pentru iepuri de rasa in conditiile in care nu se formeaza o grupa de minim 15 cursanti sau a opera alte modificari organizatorice ale cursului.

Dupa finalizarea inscrierilor, 01.09.2016, vom reveni cu informatii despre curs privind  mapa de curs  transmisa pe e-mail-ul fiecarui cursant (temele de studiu pe rase, notiuni generale de arbitraj, modele de verificarea cunostintelor, etc), adresa locatiei, costurile de cazare si masa pentru cursanti, etc.

 

Persoanane de contact:

Presedinte Corp arbitri sectia de iepuri,                                Presedinte sectia Iepuri de rasa,

Lucian  SAS – tel. 0752141713                                  Daniel BRANZEI – tel. 0752076327

 

Presedinte Colegiu National de Arbitri

Cristian Ion CATEA

Presedinte FACPCAMRP Romania

dr. Alin  Sever DETEŞAN
Comunicat curs arbitri iepuri 2016

Curriculum vitae candidat 2016.

CERERE-curs-de-arbitru iepuri-2016