Archive for martie 2014

Adunarea Generală 2014

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA

INVITAŢIE

Stimaţi preşedinţi de Asociaţii, Comitetul de conducere al Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România (FACPCAMRPRO) vă invită să luaţi parte la Adunarea Generală care va avea loc în perioada 5-6 aprilie 2014 în localitatea Șelimbăr, jud. Sibiu. La Motelul Dracula, str. Mihai Viteazu, nr. 269.

Programul Adunării Generale a FACPCAMRPR 2014

* Sâmbătă, 5 aprilie 2014
Orele 15-15,30 – Primirea și înscrierea delegaţilor
Orele 15,30-18,00 – Ședințe pe secții:

Secția Păsări de curte:
-Darea de seamă a președintelui secției Păsări de curte
-Darea de seamă a președintelui Corpului de arbitri păsări de curte,
-Alegeri pentru postul vacant de secretar al secției de păsări de curte,
-Diverse,
-Întocmirea și semnarea proceselor verbale de ședință.

Secția Iepuri de rasă:
-Darea de seamă a președintelui secției Iepuri de rasă
-Darea de seamă a președintelui Corpului de arbitri Iepuri de rasă,
-Diverse,
– Întocmirea și semnarea proceselor verbale de ședință.

Secția Porumbei:
-Prezentare despre participarea porumbeilor la Expoziția Națională Pajura-Voluntari 2013.
-Alegeri pentru funcțiile de conducere a secției de Porumbei:
-președinte, vicepreședinte, secretar
-președinte al Corpului de arbitri porumbei,
-Diverse,
– Întocmirea și semnarea proceselor verbale de ședință.

Secțiile Cavia și Păsări exotice:
-Darea de seamă președinți
-Diverse, etc.

Orele 19,00 – Cina

Programul Adunării Generale a FACPCAMRPR 2014

* Duminică, 6 aprilie 2014
Orele 9,00 –14,00 Adunarea generală cu ședința în plen

1-Darea de seamă a președintelui Federației,
2-Darea de seamă a vicepreședintelui Federației,
3-Darea de seamă a secretarului Federației,
4-Prezentarea Raportului financiar pe anul 2013,
5-Raportul organizatorilor Expoziției Naționale Pajura-Voluntari 2013,

11,00- 11,30 – Pauză de cafea

6-Revocarea persoanelor care au deținut funcții devenite vacante (conducerea secției de porumbei, secretar la secția de păsări de curte, alegerea celui de al treilea membru în Comisia de bunăstare și sănătate animală),
7-Validarea alegerilor pentru funcțiile vacante,
8-Alegerea unei persoane care să se ocupe de achiziția de inele genealogice pentru anul 2015,
9-Primirea și validarea de noi membri,
10-Dezbaterea și apobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de disciplină,
11-Înscrieri pentru Expoziția Națională 2015,
12-Alegerea perioadei de organizare a Expoziției Naționale,
13-Discuții despre ședința EE de la Sarajevo 2014,
14-Dezbateri asupra posibilităților de colaborare cu UGCPPAMR,
15-Alegerea unui responsabil cu patrimonial Federației,
16-Diverse.
-Întocmirea și semnarea proceselor verbale de ședință.

Fiecare delegaţie va avea asupra ei următoarele documente:
• Tabelul nominal cu membri Asociaţiei plătitori către FACPCAMRPR,
• Tabel nominal cu membridin Asociație care nu sunt înscriși la Federație,
• Dovada plății cotizației pe anul 2014,
• Lista cu conducerea asociatiei – detaliată,
• Delegație scrisă și ștampilată de prezentare la ședință pentru persoana care înlocuiește președintele de Asociație (după caz)
• Listele cu efectivele matcă de păsări, iepuri, porumbei, exotice pentru fiecare membru din Asociație,

– Este recomandat ca fiecare Asociație să trimită câte un reprezentant pentru fiecare secție în parte, dacă în cadrul Asociației secția respectivă există și este activă.
– Invităm toate Asociațiile care au crescători de porumbei să participe activ la demararea activității secției de porumbei din cadrul Federației.
– Fiecare președinte va vota în conformitate cu numărul de membri înscriși la Federație, cu cotizația achitată până la data de 5 aprilie 2014.
– Cheltuielile de transport, cazare și masă sunt suportate de către fiecare Asociație.
– Fiecare Asociație să-si facă rezervare din timp pentru cazare direct la Motel Dracula la
Tel. 0744577723 sau E-mail: rezervari@moteldracula.ro.

25 martie 2014 Comitetul director al FACPCAMRPR