Archive for august 2013

Curs de arbitru pentru iepuri de rasa 2013

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR
DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI DE
RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA
Breaza, Prahova , România
COLEGIUL DE ARBITRI
Nr. 4 din 26.08.2013

COMUNICAT,

Federaţia Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România–Colegiul de Arbitri vă comunică că în perioada 1 septembrie – 14 decembrie 2013 se organizează curs de arbitru de iepuri de rasă.
În urma promovării cursului de arbitru, se eliberează certificat de absolvire şi legitimaţie de arbitru de iepuri de club/asociaţie.
Cei care doresc să devină arbitri vor trebui să parcurgă următoarea bibliografie:
• Standardul european, ediţia 2010
• Cărți despre Creşterea iepurilor de rasă,
Structura cursului de arbitru are următoarele etape:
• 01.08.2013-01.09.2013 înscrierea candidatilor,
° septembrie 2013 pregătire teoretică individuală din bibliografia specificată,
° 28-29 septembrie 2013 – Seminar cu arbitrul coordonator al cursului,
• 29 septembrie 2013 – examinarea teoretică a cursanţilor,
• în perioada Expozitiei Nationale, în data de 14 decembrie 2013 -cursanţii vor fi examinați la proba practică pentru dobândirea diplomei/atestatului de arbitru de asociaţie/club, pentru ipuri de rasă.
Pentru promovarea cursului şi dobândirea certificatului de arbitru de asociaţie/club cursantul trebuie sa obţină minim nota 7 atât la proba practică cât şi la cea teoretică.

Cei interesaţi vor completa o cerere de înscriere la curs vizată de președintele Asociaţiei unde este înscris şi vor achita taxa de instruire în contul Federaţiei până în data de 01.09.2013. Cererile vor fi vizate şi trimise centralizat de la fiecare Asociaţie prin preşedinte către Federaţie, iar contravaloarea taxelor de instruire se depun în contul Federației deschis la Banca Comercială Română din Breaza, Prahova, cu număr cont RO81 RNCB 0207 0857 6812 0001. Acolo unde nu se poate acest lucru, cursantul poate depune singur suma respectiva direct în contul Federației.
Recomandare noastră este ca fiecare Asociaţie care nu are în componenţă arbitri proprii să trimită cel puţin un candidat la acest curs.
Avem rugămintea să sprijiniţi membrii din asociaţia dvs. privind bibliografia necesară sau să ne contacteze pentru a le putea facilita procurarea materialelor.
După terminarea înscrierilor cursanții vor primi mapa de curs cu materiale necesare pentru dobândirea cunoștiințelor specifice.

Condiţiile de înscriere la cursul de arbitru sunt următoarele:
• candidatul să fie membru al unei Asociaţii membre a FACPCAMRPR ,
• candidatul să fie membru în Asociaţie de minim un an şi să nu fi avut abateri de nici o formă de la Regulamentele si Statutul Asociaţiei şi Federaţiei,
• să completeze cererea de înscriere, şi să fie vizată / recomandat de preşedintele Asociaţiei din care face parte,
• să fie crescător de iepuri de rasă,
• să fie cu cotizaţia plătită la zi atât el cât şi Asociaţia din care face parte, cursantul trebuie să se regăsească pe tabelul cu membrii plătitori către Federație.
• să parcurgă meterialul bibliografic până la data susţinerii probei teoretice,
• curriculum vitae cât mai detaliat,
• copie după cartea / buletinul de identitate,
• două fotografii 3/4.
• să achite taxa de instruire de 200 lei in contul Federației,
• să transmită adresa de e-mail pentru a putea primi informaţii suplimentare teoretice de la arbitrul îndrumător sau organizatori.

Costurile de cazare și masă (două nopți și șase mese, începând cu vineri, 27,09,2013 si terminând cu duminică 29,09,2013 la prînz) pentru perioada cursului sunt de 220 lei pe persoană și se vor aduna de președintele Asociației d-voastră sau direct de fiecare cursant și transmise la organizatori până la data de 02,09,2013, persoană de contact – d-l Catea Cristian Ion din cadrul Asociației Fantezia-Țara de Sus Suceava, tel. 0722220543.
Cazarea se face de vineri 27,09,2013 la Pensiunea Casa Avram din Sucevița, județul Suceava, iar plecarea va fi duminică 29,09,2013 după servirea prânzului.

FACPCAMRPR
vicepreşedinte dr. Alin DETEŞAN
alin_detesan@yahoo.com.
Tel. 0745601674

Modele pentru urmatoarele acte gasiti pe www.bankiwa.ro:
CERERE-curs-de-arbitru iepuri-2013
Curriculum vitae candidat 2013

Formulare curs arbitru iepuri de rasa

Curriculum vitae arbitru 2013.

CERERE-CURS-de-arbitru iepuri-2013

Curriculum vitae arbitru 2013.

Un alt fel de campion

In anul 2011 in cadrul salonului International de la Paris, am fost invitata sa particip la prima editie a Campionatului European al oualelor de Marans, unde am castigat locul I -Sectiunea participanti straini(cu un puntaj important de 62 puncte). Am fost invitata de SCAF-ul francez la Paris pentru a primi Diploma de excelenta si o placheta aniversara. Pana in prezent au fost organizate doua concursuri – ambele in cadrul Salonului International de la Paris – in 2011 si respectiv in 2013. La ultima editie am obtinut Panierul de bronz, un rezultat f. bun, tinand cont ca au participat peste 50 crescatori de marans din 9 tari europene. Jurizarea oualelor se face in functie de culoarea (exista un tabel cu o scara de la 1 la 9), de forma si greutatea lor.
Cresc, impreuna cu sotul meu, aceasta rasa de pasari din anul 2006, avand varietatile negru-aramiu, alb si barat. Am incercat sa facem cunoscuta rasa Marans, prin furnizarea de materiale publicitare, sau sa ajutam doritorii cu oua, pui sau pasari adulte, in diferite localitati din tara- Iasi, Arad, Brasov sau Comarnic. De asemenea, am participat la diferite expozitii de pasari din tara – nationale ( Sighisoara si Craiova) sau locale ( Breaza , Comarnic, Campina).
– alocutiune cu d-na Penelopa Calciu, Asociatia Crescatorilor de Pasari Sinaia