Archive for iunie 2013

Sedinta – Breaza 29.06.2013

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA -FACPCAMRPR-
Sediul: str. Republicii, nr. 63, Breaza, PH
Nr. 3/03.06.2013

INVITATIE

În conformitate cu Statutul Federaţiei Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România, art. 30, preşedintele FACPCAMRPR convoacă Şedinţa Consiliului Director şi a Preşedinţilor de Asociaţii din cadrul FACPCAMRPR sâmbătă 29 iunie 2013, orele 10.00 în localitatea Breaza, la Sala Consiliului Local (Primarie)
Ordinea de zi are urmatoarea tematică:
1. Darea de seama presedinte FACPCAMRPR;
2. Situatia financiara a FACPCAMRPR;
3. Situatia Expozitiei Nationale Craiova 2013;
4. Darea de seamă vicepreședinte;
5. Primirea de membrii noi;
6. Stabilirea Expozitiei Nationale 2013;
7. Organizarea cursului de arbitru pentru iepurii de rasă,
8. Preluarea listelor cu inventarul la păsările și iepurii de rasă,
9. Diverse .
FACPCAMRPR

Curs de arbitru găini de rasă 2012

Curs de arbitru de gaini de rasa
FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI DE RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA
Breaza, Prahova , România
COLEGIUL DE ARBITRII
COMUNICAT,
Federaţia Asociaţiilor Crescătorilor de Păsări de Curte şi Animale Mici în Rasă Pură din România–Colegiul de Arbitrii vă comunică că în perioada 15-16 septembrie 2012 se organizează curs de arbitru de găini în localitatea Baia Mare, Maramureş.
În urma promovării cursului de arbitru, se eliberează certificat de absolvire şi legitimaţie de arbitru de club/asociaţie, pentru categoria promovată: arbitru pentru o rasă, arbitru pentru o grupă de rase sau arbitru pentru toate rasele.
Cei interesaţi vor trebui să parcurgă următoarea bibliografie:
• Standardul european, ediţia 2010
• Creşterea păsărilor de expoziţie – prof. dr. Bălăşescu M., ed. Casa Fermierului, 1998,
• Tratat de avicultură, vol I, II, III – coord. prof. acad. dr. Vacaru-Opriş I., ed. Ceres, 2007.
Prezentarea cursului este făcută de domnul Mihai Ţânţărean.
Structura cursului de arbitru are următoarele etape:
• 1.07.2012-31.07.2012 înscrierea candidatilor
° 1.08 – 14.09.2012 pregătire teoretică individuală din bibliografia specificată, cursanţii vor primii si materiale de studiu prin poştă electronică săptămânal, conform programei de studiu.
° 15.09.2012 Seminar cu arbitrul coordonator al cursului,
• 16.09.2012 – examinarea teoretică a cursanţilor prin test grilă,
• în perioada oct. 2012 – ian. 2013 -cursanţii vor fi instruiţi practic în minim trei expoziţii ale Asociaţiilor FACPCAMRPR
• la finalul instruirii practice candidaţii vor susţine examenul practic pentru dobândirea diplomei/atestatului de arbitru de asociaţie/club, pe rasă / pe grupă de rase ( grele / mixte / uşoare şi ornamentale / pitice) sau pentru toate rasele existente în România.
Pentru promovarea cursului şi dobândirea certificatului de arbitru de asociaţie/club cursantul trebuie sa obţină minim nota 7 atât la proba practică cât şi la cea teoretică.
Costurile acestui curs sunt de 100 lei, la care se mai adaugă aproximativ 150 lei pentru cazare şi hrană (vineri seara- duminica prânz).
Cei interesaţi vor adresa o cerere conducerii Asociaţiei unde este înscris şi vor achita suma de 100 lei în contul Federaţiei până în data de 01.08.2012. Cererile vor fi vizate şi trimise centralizat de la fiecare asociaţie de preşedinte către Federaţie.
Recomandare noastră este ca fiecare Asociaţie care nu are în componenţă arbitrii proprii să trimită cel puţin un candidat la acest curs, iar dacă sunt mai mulţi să fie repartizaţi pe grupe diferite de rase (mai bine 4 oameni foarte bine pregătiţi pe câte o grupă, decât toţi pentru toate rasele dar pregătiţi mai slab, urmând ca în etapa următoare să solicite pregătirea pentru o altă grupă de rase).
Avem rugămintea să sprijiniţi membrii din asociaţia dvs privind bibliografia necesară sau să ne contacteze penru a le putea facilita procurarea materialelor.
Tematica pentru examen şi programul orar exact al cursului şi alte amănunte vă vor fi comunicate după primirea cererilor şi întocmirea listelor cursanţilor.
Condiţiile de înscriere la cursul de arbitru sunt următoarele:
• candidatul să fie membru al unei Asociaţii membre a FACPCAMRPR ,
• candidatul să fie membru în Asociaţie de minim un an şi să nu fi avut abateri de nici o formă de la Regulamentele si Statutul Asociaţiei şi Federaţiei,
• să completeze cererea de înscriere, şi să fie vizată / recomandat de preşedintele Asociaţiei la care este înscris,
• să fie crescător de păsări, de preferat din grupa pentru care doreşte calificarea,
• să fie cu cotizaţia plătită la zi atât el cât şi Asociaţia din care face parte către Federaţie,
• să parcurgă meterialul bibliografic până la data susţinerii probei teoretice,
• curriculum vitae,
• copie după cartea / buletinul de identitate,
• două fotografii 3/4.
• să transmită adresa de e-mail pentru a putea primi informaţii suplimentare teoretice de la arbitrul îndrumător sau organizatori.
CERERE curs de arbitru 2012
Curriculum vitae arbitru gaini 2012
FACPCAMRPR
vicepreşedinte Alin DETEŞAN