Archive for iunie 2011

Comunicat al F.A.C.P.C.A.M.R.P.R. privind aderarea la Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ DIN ROMÂNIA

Nr. 42 din 15.06.2011
COMUNICAT,

Stimaţi colegi,

În perioada 2-5 iunie 2011 a avut loc la Balaton – Ungaria, Şedinţa anuală a Asociaţiei Europene de Avicultură şi Cunicultură (EE) unde FACPCAMRPR a fost reprezentată, conform deciziei Adunării Generale întrunită la Sighişoara în 9 aprilie 2011, de către domnii Mihai Ţânţărean, Ludovic Aczel, Florian Gătejescu şi Alin Deteşan.

Mandatul delegaţiei noastre a fost de a adera la forul european pe cont propriu, deşi recomandarea EE pentru delegaţiile din România care au participat la Toledo – Spania- mai 2010 a fost de a ne uni cu UGCPPAMR cu sediul în Cluj-Napoca şi de a merge anul acesta împreună, lucru care nu s-a produs (singurele variante de cooperare propuse de UGCPPAMR  au fost de a ne înscrie la ei cu toată FACPCAMRPR – si atunci noi sa ne ocupăm de secţia de păsări de curte – sau să se înscrie fiecare membru individual la UGCPPAMR).

Propunera UGCPPAMR  a fost respinsă de către membrii noştri, iar decizia de a merge singuri să aderăm la EE a fost luată de către reprezentanţii asociaţiilor  membre în toate adunările şi întrunirile care au avut loc în ultimul an (Breaza 5 iunie 2010, Breaza 26-28 noiembrie 2010,   Braşov 26 februarie 2011, Sighişoara 9 aprilie 2011).

Pe perioada şedinţei de la Balaton, forul european EE -prin preşedintele Urs Freiburghaus şi secretarul general Gion P. Gross a mediat o întrunire între cele două delegaţii care reprezentau România, UGCPPAMR care are înscrise la EE secţiile de porumbei şi iepuri, pe de o parte şi FACPCAMRPR care doreşte înscrierea la secţia păsări de curte în special şi celelalte secţiuni în general. După expunerile făcute de ambele părţi, reprezentanţii EE au înţeles că FACPCAMRPR are majoritatea Asociaţiilor de crescători de păsări şi iepuri din România, dar faptul că UGCPPAMR are două secţii înscrise deja la EE constituie conform Statutului EE un avantaj. De aceea nedorind să ia o decizie nedreaptă pentru nici una din părţi EE a venit cu o recomandare pentru ambele organizaţii, ca să constituim o structură care să includă toate organizaţiile cu caracter naţional, UGCPPAMR, FACPCAMRPR, (inclusiv FACASR care reprezintă secţia de porumbei a FACPCAMRPR conform protocolului de colaborare), această structură nouă să reprezinte România la nivel european, iar pe plan naţional fiecare să-şi continue activitatea separat .
Delegaţia noastră a elaborat un răspuns oficial scris pe care l-a depus spre ştiinţa Adunării Generale a EE din data de 4 iunie 2011 în care îşi manifesta accordul cu privire la această variantă de cooperare (variantă care presupune punerea pe picior de egalitate a ambelor organizaţii).

Delegaţia UGCPPAMR nu a fost de accord cu această propunere şi prin luările de cuvânt, invocând Statutul EE – prin care EE acceptă doar o singură organizaţie dintro ţară si cei care au deja înscrisă o  seţie au prioritate pentru înscrierea celorlalte secţii- au dorit să se supună la vot  aderarea UGCPPAMR la EE. În replică delegaţia noastră prin cuvîntul d-lui Mihai Ţânţărean a menţionat deschiderea noastră pentru propunerea EE de colaborare cu UGCPPAMR şi faptul că noi reprezentăm 80% din crescătorii de păsări de curte din  România, lucru care ne dă dreptul să  cerem aderarea nostră la EE.

După aceste luări de cuvânt Comitetul executiv al EE a supus la vot dacă să decidem acum aderarea unei părţi sau să  îi lăsăm să meargă  acasă şi să colaboreze în înfiinţarea acelei noi structuri şi să vină la şedinţa viitoare din Altötting-Germania 17-20 mai 2012 sub o singură structură şi cu o singură delegaţie. În urma supunerii la vot proporţia voturilor au fost de 15% pentru a hotărărî care organizaţie să adere la EE şi 85% din voturi (inclusiv tot Comitetul de conducere al EE) au fost în favoarea cooperării şi formării unei delegaţii comune pentru şedinţa viitoare.

S-a mai supus la vot modificarea Statutului EE prin care Comitetul executiv al EE îşi lărgea atribuţiile, una dintre acestea, ca în situaţiile în care există două organizaţii dintro ţară care doresc aderarea la EE, să fie primite provizoriu pe o perioadă de 5 ani, şi apoi în funcţie de colaborarea cu EE în acest interval se v-a hotărî aderarea definitivă. Acest vot nu a fost favorabil pe considerentul că propunerea de modificare a Statutului EE a fost tardivă şi unele delegaţii nu au dezbătut aceste modificări în forurile lor naţionale.

Acestea fiind datele, nădăjdim că împreună cu colegii de la UGCPPAMR să găsim o cale de cooperare pentru a merge împreună la viitoarea şedinţă sau în cel mai fericit caz, conform principiului reprezentativităţii, să înfiinţăm o nouă structură care să cuprindă UGCPPAMR, FACPCAMRPR, FACASR, prin care  să putem oferi tuturor crescătorilor români care doresc şi işi pot permite, să expună la viitoarele expoziţii europene.

Dar trecând peste unele neînţelegeri şi animozităţi dintre persoane vom fi mai puternici ca şi crescători, cu şanse mai mari de reuşită atât pe plan local, naţional cât si european.

Intenţionăm în măsura în care avem semnale pozitive din partea colegilor de la Uniune să demarăm organizarea unor expoziţii cu participare comună pe viitor. Aşteptăm de asemenea ca Asociaţiile care sunt membre ale FACPCAMRPR,  dar sunt înscrise şi la UGCPPAMR la secţiunea porumbei, precum şi Asociaţiile care au doar membrii columbofili să fie şterse de pe pagina de internet a Uniunii de la secţiunile de iepuri şi păsări de curte, asta pentru a da dovadă de transparenţă şi corectitudine faţă de membrii săi şi faţă de crescătorii din ţară care vizitează paginile noastre de internet.

Mult succes tuturor.

F.A.C.P.C.A.M.R.P.R.